Author: Nepali Yuwa

Foreign Employment Pocketbook 0

वैदेशिक रोजगार हाते पुस्तिका

 वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशीयका यवाहरुको अवस्था तथा विदैशिक राेजगारकेा लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण ज्ञानहरु यस पुस्तिाकामा प्राप्त गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार हाते पुस्तिका डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक् गर्नुहोस् ।