स्थानिय रोजगार हाते पुस्तिका

Local Employment Handbook

 हाल नेपालमा विद्यमान युवाहरुको रोजगारीको अवस्थाको साथ–साथै नेपालमा स्थानीय तहमा हुन सक्ने रोजगारका अवसरहरु र रोजगारका संबन्धित क्षेत्रहरु बरेमा यस पुस्तिकामा जानकारी लिन सकिन्छ ।

स्थानिय रोजगार हाते पुस्तिका डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक् गर्नुहोस् ।