कार्यक्रमहरू

यस आठ राजनीतिक युवा संगठनको अनौपचारिक संजालले निम्न प्रकारका कार्यहरु गर्नेछ ः

  • युवा वर्गको रामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकासको लागि नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य गर्नेछ ।
  • युवा राजनीतिज्ञको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यहरु गर्नेछ ।
  • युवा राजनीतिज्ञसँग मात्र नभएर संचारकर्मी, उद्यमी, व्यवसायी लगायत अन्य गैह्र युवाहरुसंग पनि सहकार्य गरी कार्य गर्नेछ ।

यस संजाल मार्फत गरिएका केहि महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु यस प्रकार रहेका छन्  ः
१) राष्ट्रिय युवा नीति सुझाव प्रतिवेदन
२) युवा रोजगारी प्रवर्द्धन अभियान
३) शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भएरहित निर्वाचनका लागि अभियान
४) अन्य